Giuseppe Spinelli, Fausto Fulgoni - Ricordo alpino

Giuseppe Spinelli, Fausto Fulgoni
Ricordo alpino

Giuseppe Spinelli